ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅁ (มีอึม)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㅁ (มีอึม) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวมีอึมสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㅁ (มีอึม) แทนตัวอักษร ม กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㅁ (มีอึม)

모자 (โม-จา)

หมายถึง : หมวก

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(พีอึบ)

พ,บ

(ชีอด)

ซ (ช เมื่อเจอสระㅣ,ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅟ)

(อีอึง)

ออกเสียงตามสระ

(ชีอึจ)

ช,จ

(คี่อึก)

ค เสียงหนัก = ค่

(ที่อึด)

ท เสียงหนัก = ท่

Home
Vocab
Blog