ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄹ (รีอึน)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄹ (รีอึน) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวรีอึนสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㄹ (รีอึน)   แทนตัวอักษร ร ถ้าอยู่ตัวหน้าของคำและออกเสียงเป็น ล เมื่อเป็นตัวสะกดของคำ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㄹ (รีอึน)

라디오(รา-ดี-โอ)

หมายถึง : วิทยุ

  • 라면 (รา-มยอน) มาม่า
  • 리조트 (รี-โจ-ทื่อ) รีสอร์ต
  • 로션 (โร-ชยอน) โลชั่น

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(มีอึม)

(พีอึบ)

พ,บ

(ชีอด)

ซ (ช เมื่อเจอสระㅣ,ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅟ)

(อีอึง)

ออกเสียงตามสระ

(ชีอึจ)

ช,จ

(คี่อึก)

ค เสียงหนัก = ค่

Home
Vocab
Blog