ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄸ (ซังทีกึด)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄸ (ซังทีกึด) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวซังทีกึดสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㄸ (ซังทีกึด) แทนตัวอักษร ต้ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㄸ (ซังทีกึด)

뜰채 (ตึ้ล-แช่)

หมายถึง : กระชอนตักปลา

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ซังพีอึบ)

ป้

(ซังชีอด)

ซ้ (ถ้าเจอสระㅣ= ช้)

(ซังชีอึจ)

จ้

(อา)

(ยา)

(ออ)

Home
Vocab
Blog