ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄷ (ทีกึด)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄷ (ทีกึด) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวทีกึดสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㄷ (ทีกึด) แทนตัวอักษร ท ถ้าอยู่ตัวหน้าของคำและออกเสียงเป็น ด เมื่ออยู่เป็นตัวหลังของคำ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㄷ (ทีกึด)

달력 (ทัล-รยอก)

หมายถึง : ปฏิทิน

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(รีอึน)

ร (ล เสียงตัวสะกด)

(มีอึม)

(พีอึบ)

พ,บ

(ชีอด)

ซ (ช เมื่อเจอสระㅣ,ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅟ)

(อีอึง)

ออกเสียงตามสระ

(ชีอึจ)

ช,จ

Home
Vocab
Blog