ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄴ (นีอึน)

แบบฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄴ (นีอึน) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวนีอึนสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㄴ (นีอึน)  แทนตัวอักษร น กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㄴ (นีอึน)

나무 (นา-มู)

หมายถึง : ต้นไม้

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ทีกึด)

ท,ด

(รีอึน)

ร (ล เสียงตัวสะกด)

(มีอึม)

(พีอึบ)

พ,บ

(ชีอด)

ซ (ช เมื่อเจอสระㅣ,ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅟ)

(อีอึง)

ออกเสียงตามสระ

Home
Vocab
Blog