ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄲ (ซังคียอก)

ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄲ (ซังคียอก) ลากเส้นตามเส้นประ พร้อมมีตัวอย่างคำศัพท์ และการออกเสียงตัวซังคียอกสำหรับผู้เรียนเริ่มต้น

ตัว ㄲ (ซังคียอก) แทนตัวอักษร ก้ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㄲ (ซังคียอก)

꽃병 (ก้ช-บยอง)

หมายถึง : แจกันดอกไม้

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(ซังทีกึด)

ต้

(ซังพีอึบ)

ป้

(ซังชีอด)

ซ้ (ถ้าเจอสระㅣ= ช้)

(ซังชีอึจ)

จ้

(อา)

(ยา)

Home
Vocab
Blog