ฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄱ (คียอก)

แบบฝึกเขียนภาษาเกาหลี ㄱ เขียนตามเส้นประสำหรับผู้เริ่มต้น การเขียนตัวคียอก ㄱ จะลากจากซ้ายไปขวา จากนั้นลากลงด้านล่างตามหมายเลข

ตัว ㄱ (คียอก) แทนตัวอักษร ค ถ้าอยู่ตัวหน้าของคำและออกเสียงเป็น ก เมื่ออยู่เป็นตัวหลังของคำ กดที่ปุ่มเพื่อฟังเสียง

ตัวอย่างคำศัพท์อักษร ㄱ (คียอก)

고기 (โค-กี)

หมายถึง : เนื้อ

เลือกตัวอักษรอื่น ๆ เพื่อฝึกเขียน

คลิกเลือกตัวอักษรที่ต้องการเพื่อเริ่มฝึกเขียนภาษาเกาหลีด้วยตัวเอง

(นีอึน)

(ทีกึด)

ท,ด

(รีอึน)

ร (ล เสียงตัวสะกด)

(มีอึม)

(พีอึบ)

พ,บ

(ชีอด)

ซ (ช เมื่อเจอสระㅣ,ㅑ,ㅕ,ㅛ,ㅠ,ㅟ)

Home
Vocab
Blog