ไฮโล (주사위)

ไฮโล ภาษาเกาหลี 주사위

ตัวอย่าง : 주사위를 던지다 (ชู-ซา-วี-รึล ทอน-จี-ดา) – เล่นไฮโล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog