ไหว (진동하다 흔들리다)

ไหว ภาษาเกาหลี 진동하다 흔들리다

ตัวอย่าง : 지진이 닐어나다 (ชิ-จิ-นี นิ-รอ-นา-ดา) – แผ่นดินไหว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog