ไหว้ (합장하여 절하다)

ไหว้ ภาษาเกาหลี 합장하여 절하다

ตัวอย่าง : 신과 선조에게 제물을 바치고 제사 지내다 (ชิน-กวา ซอน-โจ-เอ-เก เช-มุ-รึล พา-ชิ-โก เช-ซา ชิ-เน-ดา) – ไหว้เจ้า

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog