ไว้ทุกข์ (상 중이다)

ไว้ทุกข์ ภาษาเกาหลี 상 중이다

ตัวอย่าง : 어머님을 도라가셔서 중에 있다 (ออ-มอ-นิ-มึล โท-รา-กา-ซยอ-ซอ ชุ-เง อิด-ตะ) – ไว้ทุกข์เพราะคุณแม่เสียชีวิต

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog