ไม้ (나무, 복재)

ไม้ ภาษาเกาหลี 나무, 복재

ตัวอย่าง : 나무로 만들다 (นา-มู-โร มัน-ดึล-ดา) – ทำด้วยไม้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog