ไม้ขีดไฟ (성냥)

ไม้ขีดไฟ ภาษาเกาหลี 성냥

ตัวอย่าง : 성냥팔이 소녀 (ซอง-นยาง-พา-รี โซ-นยอ) – สาวน้อยที่ขายไม้ขีดไฟ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog