ไม่ใช่ (아니다)

ไม่ใช่ ภาษาเกาหลี 아니다

ตัวอย่าง : 가수가 아니다 (คา-ซู-กา อา-นิ-ดา) – ไม่ใช่นักร้อง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog