ไม่พอใจ,งอน (불만족이에요)

ไม่พอใจ,งอน ภาษาเกาหลี 불만족이에요 อ่านว่า บุล-มัน-โจ-กี-เอ-โย

ไม่พอใจ,งอน (불만족이에요)
ไม่พอใจ,งอน (불만족이에요)

ตัวอย่างประโยค

 그는 계약 조건에 불만족했대. อ่านว่า คือ-นึน-กเย-ยัก-โช-กอ-เน-พุล-มัน-จก-แฮ้ช-เด

แปลว่า เขาบอกว่าเขาไม่พอใจกับเงื่อนไขของสัญญา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog