ไพ่ (화투, 카드놀이)

ไพ่ ภาษาเกาหลี 화투, 카드놀이

ตัวอย่าง : 화투를 치다, 카드놀이를 하다 (ฮวา-ทู-รึล ชิ-ดา, คา-ดือ-โน-รี-รึล ฮา-ดา) – เล่นไพ่

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog