ไปรับ (마중 가다, 받을러 가다)

ไปรับ ภาษาเกาหลี 마중 가다, 받을러 가다

ตัวอย่าง : 공항에 언니들을 마중 가다 (คง-ฮา-เง ออน-นี-ดือ-รึล มา-จุง คา-ดา) – ไปรับพวกพี่สาวที่สนามบิน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog