ไถ่ (되찾다, 찾다)

ไถ่ ภาษาเกาหลี 되찾다, 찾다

ตัวอย่าง : 몸 값을 지불하고 자유로이 되다 (มม คับ-ซึล ชิ-บุล-ฮา-โก ชา-ยู-โร-อี ทเว-ดา) – ไถ่ตัว

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog