ได้ยิน (들리다)

ได้ยิน ภาษาเกาหลี 들리다

ตัวอย่าง : 소리가 잘 들리지 않다 (โซ-รี-กา ชัล ทึล-รี-จี อัน-ทา) – ไม่ค่อยได้ยิน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog