ไข้หวัด (감기)

ไข้หวัด ภาษาเกาหลี 감기

ตัวอย่าง : 감기에 걸리다 (คัม-กี-เอ คอล-รี-ดา) – เป็นไข้หวัด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog