ไกล (멀다)

ไกล ภาษาเกาหลี 멀다

ตัวอย่าง : 화사가 멀다 (ฮวา-ซา-กา มอล-ดา) – บริษัทอยู่ไกล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog