ให้เกียรติ (명예를 배려하다, 체면을 세워 주다)

ให้เกียรติ ภาษาเกาหลี 명예를 배려하다, 체면을 세워 주다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog