ให้ค่าจ้าง (노임을 주다, 임금을 지불하다)

ให้ค่าจ้าง ภาษาเกาหลี 노임을 주다, 임금을 지불하다

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog