ใส่ (넣다)

ใส่ ภาษาเกาหลี 넣다

ตัวอย่าง : 음식에 소금을 넣다 (อิม-ชิ-เก โซ-กือ-มึล นอ-ทา) – ใส่เกลือในอาหาร

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog