ใบขับขี่ (운전면허증)

ใบขับขี่ ภาษาเกาหลี 운전면허증

ตัวอย่าง : 운전면허증을 검사하다 (อุน-จอน-มยอน-ฮอ-จือ-งึล คอม-ซา-ฮา-ดา) – ตรวจใบขับขี่

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog