ใน (안, 속, 내부)

ใน ภาษาเกาหลี 안, 속, 내부

ตัวอย่าง : 그가 언제나 내 마음속에 있다 (คือ-กา ออน-เจ-นา เน มา-อึม-โซ-เก อิด-ตะ) – เขาอยู่ในใจของฉันตลอดเวลา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog