ในช่วงนี้ (요새, 요즈음)

ในช่วงนี้ ภาษาเกาหลี 요새, 요즈음

ตัวอย่าง : 요새 아주 바쁘다 (โย-เซ อา-จุ พา-ปือ-ดา) – ในช่วงนี้ยุ่งมาก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog