ใช่ (맛자, 옳다, 그렇다)

ใช่ ภาษาเกาหลี 맛자, 옳다, 그렇다 อ่านว่า มัช-จา,อล-ตะ,คือ-รอด-ตะ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog