ใจร้อน (성급하다, 급하다)

ใจร้อน ภาษาเกาหลี 성급하다, 급하다

ตัวอย่าง : 성격이 급하다 (ซอง-กยอ-กี คือ-พา-ดา) – นิสัยใจร้อน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog