ใกล้ (가깝다, 부른의, 근차의)

ใกล้ ภาษาเกาหลี 가깝다, 부른의, 근차의

ตัวอย่าง : 집이 가깝다 (ชิ-บี คา-กับ-ตะ) – บ้านอยู่ใกล้

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog