โรงแรม (호텔)

โรงแรม ภาษาเกาหลี 호텔 อ่านว่า โฮ-เท่ล

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog