โรงพยาบาล (병원)

โรงพยาบาล ภาษาเกาหลี 병원 อ่านว่า พยอง-วอน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog