โยน (내던지다)

โยน ภาษาเกาหลี 내던지다

ตัวอย่าง : 잘못을 남에게 떠넘기다 (ชัล-โม-ซึล นา-เม-เก ตอ-นอม-กี-ดา) – โยนความผิดให้คนอื่น

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog