โมโห (화나다, 화내다)

โมโห ภาษาเกาหลี 화나다, 화내다 อ่านว่า ฮวา-นา-ดา,ฮวา-แน-ดา

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog