โบราณ (고대의, 옛날의)

โบราณ ภาษาเกาหลี 고대의, 옛날의

ตัวอย่าง : 고대문화 (โค-เด-มุน-ฮวา) – วัฒนธรรม

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog