โบนัส (상여금, 보너스)

โบนัส ภาษาเกาหลี 상여금, 보너스 อ่านว่า ซัง-ยอ-กึม,โพ-นอ-ซือ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog