โทษ ภาษาเกาหลี 벌

ตัวอย่าง : 벌을 받다 (พอ-รึล พัด-ตะ) – ได้รับโทษ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog