โต้รุ่ง (밤새다)

โต้รุ่ง ภาษาเกาหลี 밤새다

ตัวอย่าง : 밤새도록 일하다 (พัม-เซ-โด-รก อิล-ฮา-ดา) – ทำงานโต้รุ่ง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog