โดยตั้งใจ (일부러, 의도적으로)

โดยตั้งใจ ภาษาเกาหลี 일부러, 의도적으로

ตัวอย่าง : 일부러 거진말을 하다 (อิล-บุ-รอ คอ-จิน-มา-รึล ฮา-ดา) – พูดโกหกโดยตั้งใจ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog