โดน (부딪히다, 당하다)

โดน ภาษาเกาหลี 부딪히다, 당하다

ตัวอย่าง : 도둑을 당하다 (โท-ดู-กึล ทัง-ฮา-ดา) – โดนขโมย

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog