โดด (뛰다, 뛰어오르다)

โดด ภาษาเกาหลี 뛰다, 뛰어오르다

ตัวอย่าง : 수업에 빠지다 (ซู-ออ-เบ ปา-จี-ดา) – โดดเรียน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog