โฆษก (발표자, 대변인)

โฆษก ภาษาเกาหลี 발표자, 대변인

ตัวอย่าง : 발표자가 발표하다 (พัล-พโย-จา-กา พัล-พโย-ฮา-ดา) – โฆษกประกาศ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog