โกรธ (화를 내다, 화가 나다)

โกรธ ภาษาเกาหลี 화를 내다, 화가 나다

ตัวอย่าง : 학생에게 화를 내다 (ฮัก-เซ-เง-เก ฮวา-รึล เน-ดา) – โกรธนักเรียน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog