โกง (굽다, 휘다, 비뚤다)

โกง ภาษาเกาหลี 굽다, 휘다, 비뚤다

ตัวอย่าง : 굽은 등 (คู-บึน ทึง) – หลังโกง

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog