แอร์โฮสเตส (승무원)

แอร์โฮสเตส ภาษาเกาหลี 승무원 อ่านว่า ซึง-มู-วอน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog