แห่ (행진하다, 행렬을 만들어 가다)

แห่ ภาษาเกาหลี 행진하다, 행렬을 만들어 가다

ตัวอย่าง : 장례 행렬을 짖다 (ชัง-รเย เฮง-รยอ-รึล ชิด-ตะ) – แห่ศพ

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog