แสดง (표현하다, 전시하다, 연기하다)

แสดง ภาษาเกาหลี 표현하다, 전시하다, 연기하다

ตัวอย่าง : 느낌을 표현하다 (นือ-กิ-มึล พโย-ฮยอน-ฮา-ดา) – แสดงความรู้สึก

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog