แสงไฟ (불빛)

แสงไฟ ภาษาเกาหลี 불빛

ตัวอย่าง : 가로등 불빛 (คา-โร-ดึง พุล-บิด) – แสงไฟริมถนน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog