แว่นกันแดด (선글라스)

แว่นกันแดด ภาษาเกาหลี 선글라스

ตัวอย่าง : 선글라스를 끼다 (ซอน-กึล-รา-ซือ-รึล กี-ดา) – ใส่แว่นกันแดด

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog