แลก (바꾸다)

แลก ภาษาเกาหลี 바꾸다

ตัวอย่าง : 돈을 바꾸다 (โท-นึล พา-กู-ดา) – แลกเงิน

แชร์ภาษาเกาหลี
Home
Vocab
Blog